Học sinh trường THCS Bản Vược tham gia buổi Lễ tưởng niệm các nan nhân tử vong do tai nan giao thông- tại nhà văn hóa thôn 2 xã Bản Vược


Tác giả: Dương Lệ Xuân