Trường THCS Bản Vươc - Chùm ảnh hoạt động chào mừng ngày 26/3/2021