TRƯỜNG THCS BẢN VƯỢC TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục đã trở thành một chủ trương lớn của nghành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục.Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được Sở GD và ĐT tích cực triển khai thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục được tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của THCS Bản Vược nghiêm túc thực hiện. Bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên, HS, đến năm 2015 nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 về việc công nhận trường THCS Bản Vược đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010 - 2015. Từ đó đến nay nhà trường đã triển khai nghiêm túc việc thực hiện việc tự đánh giá. Đây là quá trình nhà trường tự xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục - dạy học, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và có các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.  Qua đó, giúp mỗi cán bộ, giáo viên hiểu rõ sự cần thiết về kiểm định chất lượng đối với nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường. Để tiến hành tự đánh giá, nhà trường căn cứ vào Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; hướng dẫn tại văn bản số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của BGD&ĐT về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; hướng dẫn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15 tháng 1 năm 2013 về việc xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học; công văn số 2219/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/5/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác đánh giá ngoài đảm bảo chất lượng giáo dục. Vì thế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nghiêm túc thực hiện.

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 232
Năm 2020 : 975